Bochemit PLUS I

Koncentrovaný kvapalný insekticídny prípravok určený na likvidáciu drevokazného hmyzu vo všetkých jeho vývojových štádiách v už napadnutom dreve a k následnej preventívnej ochrane dreva proti drevokaznému hmyzu.

Štvornásobná likvidácia drevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec)

Preventívna ochrana proti drevokaznému hmyzu

Dve možnosti výberu média, ktorým bude koncentrát zriedený (voda, lieh)

18,00 €
S DPH
Balenie
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Likvidácia a následná prevencia

Bochemit Plus I je koncentrovaný kvapalný insekticídny prípravok určený na likvidáciu drevokazného hmyzu (červotoč, fúzač a pod.) vo všetkých jeho vývojových štádiách v napadnutom dreve a na následnú preventívnu ochranu dreva proti drevokaznému hmyzu. Je určený na povrchovú impregnáciu dreva, krovov a ďalších drevených stavebných prvkov pri stavbách a rekonštrukciách. Výrobok po aplikácií vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Je bezfarebný a nespôsobuje zmenu farby dreva.
štvornásobná likvidácia drevokazného hmyzu (vajíčko, larva, kukla, dospelý jedinec)
preventívna ochrana proti drevokaznému hmyzu
možnosti výberu média, ktorým bude koncentrát zriedený (voda, lieh)

Účinnosť

hmyz

Použitie v interiéry

drevo napadnuté drevokazným hmyzom
napadnuté historicky vzácne drevené konštrukcie
drevené starožitné predmety (koncentrát riedený liehom)

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = 33 m2

Aplikácia

náter
postrek
máčanie
injektáž

Indikačná farba

bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

minimálne 10 rokov, potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch

Typové označenie podľa ČSN 49 0600–1

IP,1, 2, S

Balenie

1 kg, 5 kg, 15 kg, 50 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov

Odporúčaná aplikácia a riedenie

TRIEDA POUŽITIA PODĽA ČSN EN 335 METÓDA APLIKÁCIE RIEDENIE MINIMÁLNY PRÍJEM

Likvidácia hmyzu

Interiér i Exteriér

náter, postrek (1x)

injektáž

1:4 30 g/m2

náter, postrek (2x)

injektáž
1:9

Prevencia - Interiér

(1-2)

náter, postrek (1x)

máčanie (5 min.)

1:19 5 g/m2

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky
GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti:
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
14 položky