Bochemit OPTI F+

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesárik) a hubám (napr. drevomorka) so zvýšenou odolnosťou proti
vymývanie z dreva. Vhodný na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) aj exteriéru (strešné podbitie, pergoly, ploty).

15,31 €
S DPH
Farba
Balenie
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Zvýšená ochrana proti vymývaniu z dreva

Bochemit Opti F+ je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva. Vhodný na ochranu dreva v interiéry (strešné konštrukcie, podlahy) i exteriéry (strešné podbitie, pergoly, ploty). Výrobok po aplikácií vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Bezfarebný variant nespôsobuje žltnutie dreva. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéry (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik).

Ochrana dreva – 3v1 proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam.

Účinnosť

hmyz
huby
plesne

Použitie v interiéry i exteriéry

strešné konštrukcie
podlahy
strešné podbitie
pergoly
ploty

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = 66 m2

Aplikácia

náter
postrek
máčanie

Technologické a aplikačné postupy:

Pred použitím premiešajte! Pred ošetrením je najprv nutné odstrániť z povrchu dreva zvyšky kôry, lyka, starých náterov a nečistôt. Nemožno aplikovať na mokrý alebo premrznutý podklad. Ošetrenie dreva sa vykonáva pri teplotách +5 až +30 °C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Doba máčania závisí od vlhkosti dreva. Opakované nánosy sa vykonávajú vždy až po zaschnutí predchádzajúceho. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom. V prípade použitia iného krycieho náteru než Bochemit® Estetik, odporúčame obrátiť sa na výrobcu krycieho náteru, popr. vyskúšať si pretierateľnosť vopred na malom kúsku dreva.

Strešné fólie:

Zabráňte vystavenie čerstvo impregnovaného dreva pokládke difúznych fólií. Inak môže dôjsť k strate funkčnosti difúznej fólie. Difúznu fóliu môžete pokladať až po dokonalom zaschnutí prípravku na ošetrenom dreve. Doba schnutia závisí od počtu náterov, vlhkosti reziva a klimatických podmienkach cca 4-24 hodín od posledného náteru.

Indikačná farba

hnedá
zelená
bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

Interiér: časovo neobmedzená
Exteriér: minimálne 10 rokov (bez krycieho náteru), potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch

Typové označenie podľa ČSN 49 0600–1

FB, IP, P, 1, 2, 3, S

Balenie:

1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

Doba použiteľnosti

36 mesiacov

Odporúčaná aplikácia a riedenie

TRIEDA POUŽITIA PODĽA ČSN EN 335 METÓDA APLIKÁCIE RIEDENIE MINIMÁLNY PRÍJEM
Interiér (1–2) náter, postrek (1–2x) 1:9
15 g/m3
máčanie 1:13 - 1:19**
Exteriér (3) náter, postrek (2–3x) 1:9
30 g/m2*

máčanie
1:6 - 1:9**

* iba s vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik)

** Orientačné riedenie, dosahované príjmy môžu kolísať podľa vlhkosti a štruktúry dreva

Kompatibilita s inými produktami:

Bochemit® Opti F+ nie je určený na miešanie s inými produktmi.
Neodporúča sa miešať Bochemit® Opti F+ s iným produktom ani vo forme pracovných roztokov, ak ich kompatibilita nebola predtým overená a potvrdená v laboratóriu Bochemie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives exclamatiom_mark evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky GHS07
GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti:
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
20 položky