Bochemit OPTI F+

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesárik) a hubám (napr. drevomorka) so zvýšenou odolnosťou proti
vymývanie z dreva. Vhodný na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) aj exteriéru (strešné podbitie, pergoly, ploty).

14,00 €
S DPH
Farba
Balenie
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Zvýšená ochrana proti vymývaniu z dreva

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu (napr. tesárik) a hubám (napr. drevomorka) so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva. Vhodný na ochranu dreva v interiéri (strešné konštrukcie, podlahy) aj exteriéri (strešné podbitie, pergoly, ploty). Výrobok po aplikácií vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Bezfarebný variant nespôsobuje žltnutie dreva. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik).

Ochrana dreva – 3v1 proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam.

Účinnosť

hmyz
huby
plesne

Použitie v interiéry i exteriéry

strešné konštrukcie
podlahy
strešné podbitie
pergoly
ploty

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = 100 m2

Aplikácia

náter
postrek
máčanie

Technologické a aplikačné postupy:

Pred použitím premiešajte! Pred ošetrením je najprv nutné odstrániť z povrchu dreva zvyšky kôry, lyka, starých náterov a nečistôt. Nemožno aplikovať na mokrý alebo premrznutý podklad. Ošetrenie dreva sa vykonáva pri teplotách +5 až +30 °C tak, aby sa dosiahlo celistvého a rovnomerného nánosu ochranného prostriedku na celom povrchu dreva. Doba máčania závisí od vlhkosti dreva. Opakované nánosy sa vykonávajú vždy až po zaschnutí predchádzajúceho. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéri (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom. V prípade použitia iného krycieho náteru než Bochemit® Estetik, odporúčame obrátiť sa na výrobcu krycieho náteru, popr. vyskúšať si pretierateľnosť vopred na malom kúsku dreva.

Strešné fólie:

Zabráňte vystavenie čerstvo impregnovaného dreva pokládke difúznych fólií. Inak môže dôjsť k strate funkčnosti difúznej fólie. Difúznu fóliu môžete pokladať až po dokonalom zaschnutí prípravku na ošetrenom dreve. Doba schnutia závisí od počtu náterov, vlhkosti reziva a klimatických podmienkach cca 4-24 hodín od posledného náteru.

Indikačná farba

hnedá
zelená
bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

Interiér: časovo neobmedzená
Exteriér: minimálne 10 rokov (bez krycieho náteru), potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch

Typové označenie podľa ČSN 49 0600–1

FB, IP, P, 1, 2, 3, S

Balenie:

1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg

Doba použiteľnosti

36 mesiacov

Odporúčaná aplikácia a riedenie

TRIEDA POUŽITIA PODĽA ČSN EN 335 METÓDA APLIKÁCIE RIEDENIE MINIMÁLNY PRÍJEM
Interiér (1–2) náter, postrek (1x) 1:9
10 g/m3
máčanie 1:19 - 1:9**
Exteriér (3)* náter, postrek (2x) 1:9
20 g/m2

máčanie
1:19 - 1:9**

* iba s vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik)

** Orientačné riedenie, dosahované príjmy môžu kolísať podľa vlhkosti a štruktúry dreva

Kompatibilita s inými produktami:

Bochemit® Opti F+ nie je určený na miešanie s inými produktmi.
Neodporúča sa miešať Bochemit® Opti F+ s iným produktom ani vo forme pracovných roztokov, ak ich kompatibilita nebola predtým overená a potvrdená v laboratóriu Bochemie.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives exclamatiom_mark evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky GHS07
GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti:
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
20 položky

Stiahnuť

Technický List Bochemit Opti F+

Stiahnuť (329.71KB)