Bochemit HOBBY

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Vhodný na ochranu dreva v interiéri (drobné strešné konštrukcie, podlahy) a exteriéri (strešné podbitie, pergoly, ploty).

9,00 €
S DPH
Farba
Balenie
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Pre domácich majstrov, ochrana nového dreva

Bochemit Hobby je koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva proti plesniam, drevokaznému hmyzu a hubám. Na ochranu dreva v interiéry (drobné strešné konštrukcie, podlahy) i exteriéry (strešné podbitie, pergoly, ploty). Výrobok po aplikácií vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Bezfarebný variant nespôsobuje žltnutie dreva. Pri trvalom zabudovaní dreva v exteriéry (trieda použitia 3) je nutné ošetrené drevo následne prekryť vhodným krycím náterom (napr. Bochemit® Estetik).Vhodné na použitie na malých plochách.

Účinnosť

hmyz
huby
plesne

Použitie na ošetrenie malých plôch v interiéry i exteriéry

drobné strešné konštrukcie
podlahy
strešné podbitie
pergoly
ploty

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = 13,5 m2

Aplikácia

náter

postrek

máčanie

Indikačná farba

hnedá

zelená

bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

Interiér: časovo neobmedzená

Exteriér: minimálne 10 rokov, potom kontrola stavu ochrany v dvojročných intervaloch

Vlastnosti ošetreného dreva

Výrobok po aplikácii vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha.

Typové označenie podľa ČSN 49 0600–1

FB, IP, P, 1, 2, 3, S

Balenie

1 kg, 5 kg

Doba použiteľnosti

36 mesiacov

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky
GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti:
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
20 položky

Stiahnuť

Technický list Bochemit Hobby

Stiahnuť (263.19KB)