Bochemit Bluestop M 25 kg

Koncentrovaný kvapalný fungicídny a insekticídny prípravok na dočasnú povrchovú ochranu čerstvo narezaného dreva pri prevoze a skladovaní. Pôsobí preventívne proti drevokazným hubám a plesniam. Bochemit Bluestop M po aplikácií vsakuje do dreva. Na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu a je bez zápachu. Prípravok je určený výhradne pre profesionálne účely.

346,00 €
S DPH
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Proti zmodraniu pri skladovaní a preprave

Bochemit Bluestop M je koncentrovaný kvapalný fungicídny prípravok k dočasnej povrchovej ochrane čerstvo porezaného dreva pri transporte a skladovaní s preventívnymi účinkami proti drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Výrobok po aplikácií vsakuje do dreva, na povrchu ošetreného dreva netvorí vrstvu, ošetrené drevo nezapácha. Je určený iba pre profesionálne použitie.

Účinnosť

huby
plesne

Dočasná preventívna ochrana

čerstvo porezané drevo
pri transporte a skladovaní

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = až 1000 m2 (nízke riziko napadnutia dreva)
1 kg koncentrátu = až 500 m2 (zvýšené riziko napadnutia dreva)

Aplikácia

náter
postrek
máčanie

Indikačná farba

bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

3–4 mesiace

Balenie

25 kg


Doba použiteľnosti

18 mesiacov

Odporúčaná aplikácia a riedenie

RIZIKO NAPADNUTIA
METÓDA APLIKÁCIE KONCENTRÁCIA APLIKAČNÉHO ROZTOKU
Dreviny náchylné na napadnutie (smrek, dub) náter, postrek, krátkodobé máčanie (5 min.) kontinuálne máčanie (3 - 5 sek.) min. 1,5%
Dreviny veľmi náchylné na napadnutie (borovica, buk) náter, postrek, krátkodobé máčanie (5 min.) kontinuálne máčanie (3 - 5 sek.) min. 2,2 %

Poznámka: Koncentrácia a doba máčania závisí od mnohých faktorov (napr: kvalita dreva, technológie impregnácie atď.). Naši technickí poradcovia sú pripravení nastaviť vhodnú koncentráciu podľa individuálnych podmienok u zákazníka.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives exclamationmark health_hazard evriron_toxicity
GHS05 Korozívne a žieravé látky GHS07 - Dráždivé látky GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie GHS09 Látky nebezpečné pre životné prostredie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (hrtan) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

20 položky