Bochemit Antiflash

Koncentrovaný kvapalný prípravok určený na zníženie reakcie dreva na oheň. Na ošetrenie drevených prvkov stavebných konštrukcii a ďalších materiálov na báze dreva zabudovaných v interiéroch stavieb. Produkt získal ocenenie "Zlatý plameň".

44,04 €
S DPH
Farba
Balenie
Množstvo

 

Bezpečný nákup

 

Doručenie ZDARMA pre všetky objednávky nad 400 EUR

 

Možnosť vrátenia tovaru do 15 dní od jeho doručenia

Zníženie reakcie dreva na oheň

Bochemit Antiflash je koncentrovaný kvapalný prípravok určený na zníženie reakcie dreva na oheň. Na ošetrenie drevených prvkov stavebných konštrukcií a ďalších materiálov na báze dreva zabudovaných v interiéroch stavieb. Zabezpečuje zníženie horľavosti dreva, znižuje rýchlosť horenia a šírenia plameňa po povrchu dreva. Podľa ČSN EN 13501-1+A1 je výrobok klasifikovaný do triedy reakcie na oheň B-s1, d0.

Účinnosť

oheň

Použitie v interiéry

stavebné rezivo

drevené konštrukčné prvky

Výdatnosť

1 kg koncentrátu = 4–3,3 m2 (protipožiarna účinnosť)

Aplikácia

náter
postrek
máčanie

Indikačná farba

hnedá
zelená
bezfarebná (číra)

Životnosť vytvorenej ochrany

Interiér: časovo neobmedzená

Typové označenie podľa ČSN EN 13501-1

výrobok je klasifikovaný do triedy reakcie na oheň B – s1, d0

Balenie

5 kg, 60 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov

Odporúčaná aplikácia a riedenie

TRIEDA POUŽITIA PODĽA ČSN 13501-1
METÓDA APLIKÁCIE RIEDENIE MINIMÁLNY PRÍJEM
Zníženie reakcie dreva na oheň: Trieda C
náter (3x)

1:1 250 g/m2
Zníženie reakcie dreva na oheň: Trieda B 2:1
300 g/m2

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku!

Výstražný symbol rizika látok:
corosives exclamationmark health_hazard
GHS05 Korozívne a žieravé látky GHS07 - Dráždivé látky GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie
Signálne slovo: Nebezpečenstvo
Štandardné vety o nebezpečnosti: H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H360FD Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

20 položky